We operate in Warsaw/Poland and Mainz/Germany. If you feel like collaborating or anyhow interacting, drop us an email note please, or visit our Facebook.

Działamy w Warszawie oraz w Moguncji/Niemcy. Jeśli masz chęci i pomyły na współpracę, zapraszamy do emailowania lub na Facebook.
Submit
Thank you!